Žiželické noviny 1/2006 Kroužek mladých hasičů

Pro velký zájem rodičů a dětí byl v letošním roce založen kroužek Mladých hasičů. Tento oddíl je složen jak z chlapců, tak i dívek. A že jsou vidět jejich výsledky, to potvrzuje účast na závodech podzimního kola Plamen v Plaňanech. Nejenže se zúčastnili, ale umístili se na krásném druhém místě pilules viagra prix. Další účastí, kde jsme skončili taktéž na druhém místě, byla halová soutěž ve Veltrubech. Dodatečně gratulujme.

Naši mladí hasiči byli pozvání na pochod krajem Jana Žižky v Přibyslavi a současně na prohlídku zdejšího hasičského muzea.

Družstvo dospělých se zúčastnilo cvičení v Mukařově (Praha – východ), kde obsadili 4. Místo. Další námětové cvičení proběhlo v rámci celého okrsku – Žiželice, Končice, Radovesnice II, Lipec.

Kristýna Kuklová

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře