Spaní v hasičárně

Spaní v hasičárně.

Poslední prázdninový víkend se uskutečnila akce pro děti z kroužku mladých hasičů, kterou uspořádaly ženy z SDH společně s vedoucími kroužku. Jednalo se o spaní v hasičárně peut on prendre du viagra. Odpoledne jsme pro děti připravili hru – šipkovaná – při které si mladší zaskotačili a starší trochu namáhali mozkové závity a hlavně, prošli pěkný kus Žiželic, a to nejenom
po asfaltkách a chodnících, ale pěkně v terénu. Po návratu si starší  děti u hasičárny postavily stany, v kterých hodlaly strávit noc. Mladší děti měly lůžka v hasičárně. Co se týče jídla, bylo o děti dobře postaráno. Opékaly si buřty a každá z členek SDH s sebou přivezla napečeny sladké i slané pochutiny. S přibývajícími hodinami z táců ubývalo a  nikdo nebyl omezován. Nečekaným zpestřením se stalo úplně  obyčejné přetahování se lanem, ač to původně bylo myšleno jako hra pro nejmenší. Postupně se do ní zapojili všichni, kdo se u hasičárny nacházeli, a díky hlasitému povzbuzování a smíchu kolem toho muselo být okolojdoucím jasné, že se dobře bavíme. Po setmění následovala stezka odvahy, na kterou ne všichni vyrazili s odvahou. Ale starší si vzali na starost mladší, naše strašidla někde ubrala na intenzitě svých projevů, a tak si pak u ohně všichni dokládali, že to vlastně nic nebylo
a všichni byli hrdiny. I když nemůžu nezmínit efektní proběhnutí se Lenky Š. v kostýmu smrťáka v parčíku před knihovnou, kde lavičky okupovala ne zrovna nejslušnější společnost, a poté, co na ně jukla, je nevychovanost přešla. Hezké posezení u nočního táboráku nám překazil déšť, který posléze vyhnal ze stanů i některé děti. Hasičárna však spaní v suchu jistila. Nad bezpečným spánkem dětí bděli Jirka F. a Martin Š., kteří pod přístřeškem strávili celou noc. Příští léto si podobnou akci určitě zopakujeme.

 

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře