Podzimní kolo branného závodu hry Plamen

aktivit01SDH ovšem na podzim čekalo uspořádání daleko rozsáhlejší a náročnější akce, a sice

podzimní kolo branného závodu hry Plamen. A tak se k nám 13. 10. sjelo 11 hasičských sborů ze všech koutů okresu, kteří k nám přivezli své dětské závodníky. Vše se odehrávalo na fotbalovém hřišti, kde bylo zázemí závodníků a start závodu. Trasa vedla kolem čističky, přes Ohrada, kamenný most, louku kolem Vavráku a přes mostek Na Fáberce a kolem Cidliny zpět na hřiště. Vzhledem k předchozím dešťům byl terén dost náročný, zvláště pro mladší děti. Navíc na trase je čekala např. zdravověda, topografie, střelba ze vzduchovky na cíl atd., ale do cíle úspěšně doběhli všichni. Naše mladší se v konkurenci 11 družstev umístili na 7. místě a starší ze 13 mužstev na
7. a krásném 2. místě. V souvislosti s tímto bychom chtěli požádat, zda by se nenašel někdo, kdo by sponzoroval našim malým závodníkům jejich počínání. Jednalo by se hlavně o pořízení nových triček s logem sboru. V těch stávajících naše děti soutěží více jak 10 let, postupně
si je mezi sebou předávají a přeci jen bavlna není železo. Samozřejmostí by bylo umístění loga sponzora na viditelnou část oděvu. Zajistit tak náročnou soutěž s tak hojnou účastí nebyla hračka. Děkujeme za zapůjčení fotbalového areálu a hostince na hřišti! Zde se naše ženy činily, aby bylo postaráno
o občerstvení závodníků. Jen pro zajímavost: bylo uvařeno např.
5 várnic čaje. Mužská část zajišťovalaktivit02a technické a bezpečnostní zázemí. Přálo nám i počasí a po zachmuřeném ránu vysvitlo sluníčko. Že se vše zvládlo na výbornou, nám bylo v závěru soutěže potvrzeno nejen vedoucími zúčastněných sborů, ale i okresními a krajskými pracovníky Svazu mládeže, kteří se také žiželského podzimního kola účastnili. Hasiči jsou možná nejdražším spolkem
v obci, ale také mají  snahu konat
a práce s dětmi je jednou z jejich aktivit.

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře