Zpráva o činnosti SDH za rok 2013

  1. 1. 2014 se v hasičárně konala valná hromada, které se mimo členů
    a členek sboru zúčastnili také starosta obce pan Radan Eliáš, za rybáře pan Jan Váňa, za myslivce pan Josef Doležal a za končické kolegy pan Melezínek. Schůzi oficiálně zahájil starosta spolku pan Miloš Pohořský st. a jednatel pan Jiří Kukla posléze informoval o činnosti spolku za uplynulý rok. Náš sbor vyjížděl k požáru rodinného domu
    v Žehuni, k požáru ubytovny v Týnci nad Labem v areálu dopravní společnosti a k požáru hospodářské budovy v Radovesnicích. Odtud ještě týž den byli povoláni k hledání pohřešované osoby na Volárně. Členové sboru asistovali na závodech rallye v Žiželicích.

V červnu zasáhly obec povodně, a tak se pomáhalo v Žiželicích a Loukonosech. Pytloval
se písek, mimo jiné se čerpala  voda na křižovatce na Převýšov a na fotbalovém hřišti, místo plánovaného okrskového cvičení se čerpala voda ze studní, vyklízely se obytné prostory, přičemž pomáhali i hasiči z Lipce, Končic a Starého Kolína. Voda se čerpala i v Sendražicích na Řepné drážce. Mimo zásahové akce pořádal náš sbor valnou hromadu, okrskovou výročku v hasičárně v Žiželicích, sběr starého železa, účastnil se okrskového cvičení v Lipci, zajištoval lampionový průvod obcí,
na podzim pořádal podzimní kolo hry Plamen a prováděna  byla údržba techniky. Členky sboru pořádaly dětský karneval v Končicích, večer následovala zábava pro dospělé tamtéž, při pravidelném stavění máje a opékání buřtů u hasičárny na čarodějnice, zajistily program pro děti, na konci prázdnin uspořádaly spaní v hasičárně pro děti. Společně jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu
v Lovčicích a přivítali návštěvu z Německa, pro kterou jsme připravili zajímavý program. Naše děti
se úspěšně zúčastnily jarního a podzimního Plamenu. Tolik k činnosti spolku za rok minulý.

Schůzi dospělých předcházela „schůze“ pro děti a jejich vedoucí. Sem patří poděkování vedoucím, kteří se aktivitám s dětmi věnují ve svém volném čase, poděkování i paní Petře Vodičkové, která dětem k této příležitosti napekla výborné zákusky, kterým později neodolali ani dospělí
a poděkování naší základní škole, která nám vyšla vstříc a umožnila mladým hasičům přes zimu tréninky v tělocvičně.

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře