Oslavy 120. výročí založení SDH v Žiželicích

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V ŽIŽELICÍCH

Skončily prázdniny, které provázelo poměrně teplé a slunečné počasí, a přesto
se našel jeden velmi deštivý den, který bude v myslích občanů naší obce,
a zejména obce hasičské, dlouho pamatován. Na tento den – 18. 7.2009, připadly oslavy 120. výročí založení SDH v Žiželicích. Přípravy probíhaly již dlouho předem. Den před plánovanou slávou dorazili čestní hosté, hasiči z Německa,
se kterými má náš místní sbor dlouholetou družbu. To ještě na vše svítilo sluníčko. Následující den se probudil do deště. Během dopoledne se z okolních obcí začali sjíždět dobrovolní hasiči, kteří byli pozváni do slavnostního průvodu a následně na hasičské soutěže a zábavné odpoledne na místním fotbalovém hřišti. V 13:00 hodin za doprovodu řízných pochodů, hraných hasičským orchestrem z Lysé nad Labem, veden mažoretkami a skrápěn deštěm, vyrazil slavnostní průvod na pochod naší obcí.
A že bylo na co se dívat. Hasiči pochodovali ve slavnostních uniformách a stejnokrojích, účastnily
se i děti a ženy. Nutno dodat, že ženy ze Žiželic založily své družstvo tři dny před akcí a obstojně
si vedly při hasičském útoku, kdy porazily i ženské týmy podstatně déle fungující. To jen na okraj. Průvod doplňoval vozový park zúčastněných. Čím více se blížil cíl, tím více se spouštěl déšť. Na hřišti proběhly projevy, vystoupení mažoretek, byl předán dar od německých kolegů a pak přišly na řadu soutěže,
které probíhaly doslova v průtrži mračen. Naštěstí se diváci mohli schovat pod střechou fotbalových kabin,
v různých stanech a stáncích, které však byly původně instalovány s tím, že budou chránit před sluníčkem
a sloužit jako útočiště při občerstvení. Toho bylo připraveno skutečně dostatečně, grilovaný čuník šel na dračku i v dešti. K lítosti dětí nemohla být spuštěna atrakce nafukovací hrad
a stejně i seskok parašutistů mohl být uskutečněn pouze za slunného počasí. Příroda si však usmyslela jinak, a tak se celá sláva brodila v blátě a dešti. Přesto všichni zúčastnění své hasičské útoky zdárně dokončili a byli odměněni pamětními listy a poháry. Až poté se počasí trochu umoudřilo a alespoň následný taneční večer, kdy k tanci a poslechu hrála kapela Tetavanka, proběhl bez dešťových kapek a mohl být zakončen nádherným ohňostrojem. Všichni zúčastnění se bavili do časných ranních hodin. Dlužno říci, že členové našeho hasičského sboru měli všechno opravdu pečlivě vymyšlené a připravené a kdyby se jen trochu vyvedlo počasí, lze bez nadsázky napsat, že šlo o jednu z nejkrásnějších akcí v Žiželicích.       Mladí hasiči

 

V tomto článku bych se ráda vrátila k slavnostnímu hasičskému průvodu. Za žiželskými dospěláky v uniformách totiž pochodovala omladina ve stejnokrojích a byl na ně krásný pohled. Za tento pohled bych chtěla poděkovat p. J. Flokovi a p. M. Pohořskému ml., kteří již několik let vedou kroužek mladých hasičů,
ve kterém se vystřídalo a odrostlo mnoho kluků a holek, kteří se aktivně zúčastňují a umisťují v různých hasičských soutěžích. Jestliže se bude v naší obci příští rok konat další kolo hry Plamen, budete se moci, milí čtenáři, o jejich zručnosti přesvědčit sami.                                                                     JM

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře