2010 Sbor dobrovolnách hasičů Žiželice

Zimní halová soutěž žákovských družstev, Klučov – 14. 3. 2010

 

Soutěž je vypsána pro mladé hasiče okresu Kolín v kategoriích mladší chlapci, starší chlapci, mladší dívky a starší dívky. Soutěže se účastnilo celkem devět hasičských sborů okresu Kolín. Soutěž byla zaměřena na fyzickou
a odbornou přípravu mladých hasičů v rámci požárního sportu.

Naši mladí hasiči byli přihlášeni do všech čtyř kategorií a počínali si velmi dobře.

V kategorii Mladší chlapci se umístil Stanislav Šafařík na 2. místě.

V kategorii Starších chlapců skončil Michal Midloch na 3. místě.

V kategorii Starších děvčat vybojovala Veronika Zimová příčku nejvyšší a obsadila 1. místo.

V kategorii Mladších děvčat bojovala velmi statečně Míša Zimová, ale do bodované trojky se nevešla. Její umístění bude známo později.

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho Žiželského sboru dobrovolných hasičů a přejeme jim mnoho úspěchů při dalších soutěžích.

Již v soboru 24. dubna čeká na naše mládežnická družstva další soutěž zaměřená na požární útok a to v Kostelci nad Černými Lesy. Soutěž je v rámci pravidel soutěže Plamen.

Květnový víkend 22. – 23.5.2010 jsou žiželští hasiči pořadateli jarního kola hry Plamen pro okres Kolín. Soutěž bude probíhat na místním fotbalovém hřišti a pochopitelně jsou do soutěže přihlášena všechna naše žákovská družstva, mladší i starší žáci v koedukovaných družstvech.

V průběhu prázdnin bude Sbor dobrovolných hasičů v Žiželicích pořádat na počest svého dlouholetého člena a předáka, pana Jaroslava Svobody, soutěž v požárním útoku. Soutěžit se bude v kategoriích družstev dětí, žen a mužů.

Přesný termín konání oslav není ještě stanoven, bude dodatečně zveřejněn pořadatelem.

za SBD J. Flok

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře