2010 SDH Žiželice – SDH Plamen

Dne 22.5.2010 proběhlo na místním fotbalovém hřišti jarní kolo hry mladých hasičů Plamen, pořádané místním SDH. Zúčastnila se ho družstva Žiželic nad Cidlinou, Klučova, Poříčan, Kostelce nad Černými lesy, Starého Kolína
a Červeného Hrádku viagra 50 prix. Soutěžilo se v kategoriích mladší a starší žáci.
Za mladší hájili naše barvy: Kukla Marek, Šafařík Stanislav, Horyna Václav, Mrázek Patrik, Kukla Matěj, Chocholoušová Tereza, Zimová Michaela, Špinka Vojtěch, Hruška Filip. Za starší: Midloch Michal, Zimová Veronika, Hradecká Lucie, Bíza Jiří, Hruška Jan. Dopoledne se soutěžilo v těchto disciplínách: štafeta CTIF, štafeta 4×60, štafeta požárních dvojic. Díky dobré organizaci a krásnému počasí, běželo vše jako na drátku. Po obědě, na který se účastníci závodů přesunuli do místního KD a jehož kvalita i kvantita všechny nemile překvapila, byla naplánována poslední disciplína, požární útok. Bohužel ho odběhli pouze mladší žáci, neboť po dvou po sobě jdoucích bouřích se hřiště změnilo v koupaliště. A protože všichni zúčastnění hasiči byli proti tomu, aby se v takovém terénu, kdy by se navíc ještě poničil pracně udržovaný trávník, pokračovalo v útocích, soutěž byla předčasně ukončena.
V proudech deště byli dekorováni vítězové, náš tým se v obou kategoriích umístil
na krásných třetích místech. Proběhla děkování, rozloučení a pozvání na podzimní kolo Plamenu.

Poděkování patří místním fotbalistům, kteří našemu sboru poskytli zázemí na hřišti, kabinách a restauraci, kde bylo možno se občerstvit nejen pitím, ale také výbornými uzenými klobáskami, čehož většina zúčastněných, díky „hubenému obědu“, hojně využívala. I tak se ženská část místního SDH měla co otáčet, stejně jako jejich mužské protějšky při výměně překážek v jednotlivých disciplínách.

Velké poděkování patří také M. Pohořskému ml. a J. Flokovi, kteří se starají o náš hasičský potěr a dorost a díky nimž sklízí naše děti úspěchy v nejrůznějších soutěžích.
A nejen to. Jejich odchovanci, Katka Štastná, Pavla Tomková, Josef Pohořský a Marek Mrázek se Plamenu účastnili jako rozhodčí. A na závěr spíše smutné konstatování,
že počasí se rozhodlo našemu spolku při důležitých akcích zkrátka nepřát. Vzpomínáte
na loňské propršené 120. výročí založení SDH? Tak snad do třetice nám to někdy vyjde
se sluníčkem nad hlavami a hasičskými vozy.                                                      Jana M.

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře