Počátky hasičstva v Žiželicích

Exkurs do XIX. století

 

Úctyhodné 120. výročí svého vzniku oslavili Žiželičtí hasiči, navzdory nepřízni počasí, velkoryse. S oporou v zápise zaznamenaném v Pamětní knize místního Sokola, mohli rodokmen svého sboru posunout nejméně o sedm let zpátky. Oprávněně.

Kronikář Alois Franc pečlivě zaznamenával pozoruhodné události datované od 11. listopadu 1872 (založení Sokola), které se v jednotě udály. Vzniku hasičského odboru a jeho letitému vývoji, od počátku až k jeho konečné podobě kvalifikovaného samostatného sboru, věnoval zaslouženou pozornost.

„Již roku 1873… nastaly tuhé spory, které vyvolány tím, že jednota chtěla založiti odbor hasičský. Několik členů, ve vleku osoby významného vlivu, prosazovalo dobrovolné hasičství s veškerou okázalostí
a hodnostářstvím, místo, jak většina členů chtěla míti, prosté, dobročinné hasičství, jen své povinnosti konající“.

Ačkoli vstup hasičů na scénu v kulisách (tehdy) města Žiželic nebyl v této etapě vývoje vítán fanfárami, vlastenecký kronikář s očividnou úlevou poznamenal „…láska k milé Čechii zvítězila…většina členů se postavila na ochranu původního názvu jednoty. Hasičství jako odbor zůstalo“. Ovšem ve stavu připomínajícím Šípkovou Růženku.

K trvalému oživení dřímající Růženky došlo o sedm let později. „Roku 1880 byl zřízen odbor hasičský, řádně organizovaný, jemuž roku 1881 postaráno o řádného placeného cvičitele kromě sil domácích, tj. bratří Ludikara a Žampy Františka, který se stal později velitelem tohoto odboru. Výzbroj koupena z tehdejšího zdejšího cukrovaru.

„Roku 1889, při valné hromadě 17. listopadu, na návrh bratra Františka Brnického, vyloučen odbor hasičský z jednoty… náčiní hasičské prodáno městu za 100 zlatých“.

Tak, po šestnáctileté existenci, hasičský odbor T.J. Sokol v Žiželicích skončil a současně vystartoval Sbor dobrovolných hasičů ve službách obce.

Od té doby uplynulo 120 let.                                                                                    Josef Slanina

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře