2012 MLADÍ HASIČI

3.6. 2012 se v Kolíně na atletickém stadionu v Borkách konalo jarní kolo branné hry Plamen. Nově zrekonstruovaný atleťák byl opravdu velmi důstojným místem pro konání takového závodu, celkem i počasí nám přálo, obě naše družstva (mladší i starší) si přivezla pěkný počet bodů
z podzimního kola, a tak nebylo divu, že stanula na bedně vítězů. Mladší děti soutěžily ve štafetě 4 krát 60 metrů, ve štafetě dvojic a v požárním útoku. Zde dosáhly vůbec nejlepšího času v soutěži – 27.95 s a celkově se umístily
na 2. místě!!! Ve výše jmenovaných disciplínách soutěžily i starší děti a těm ještě navíc přibyla štafeta CTIF a útok CTIF. Celkově vybojovaly 3. místo a domů se tedy celá výprava vracela s medailemi na krku. Dlužno dodat, že kromě závodníků jsme byli na Plamenu zastoupeni i v rozhodcovské rovině, kdy tyto funkce vykonávali členové kroužku odrostlí, po vykonání náležitých zkoušek. Poděkování patří společnosti Crocodille, která opět naše konání zaštítila svačinou pro naše závodníky v podobě obložených baget.

  1. 9. 2012 dostala naše družstva pozvání na konání dětských závodů v požárním útoku v Klamoši. Vzhledem k začínajícímu školnímu roku a vzhledem k pracovní vytíženosti obou vedoucích Miloše a Jirky, vyrazily děti na plac bez tréninku. A přesto se mladší děti umístily na 3. místě z osmi zúčastněných a starší děti na 4. místě, taktéž z osmi zúčastněných mužstev. Při tomto výčtu úspěchů a při zájmu, kterému se tento útvar mladých hasičů těší, nezbývá než doufat, že většina dětí si převzala od svých vedoucích morální zásady ohledně hasičské cti a do budoucna se budou řídit zásadou, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.                                          JM

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře