Účast na oslavách výročí 105 let SDH Býchory

Dne 8. července 2017 byla naše jednotka pozvána k účasti na oslavách výročí 105 let hasičů Býchory. Zúčastnili jsme se s vozem CAS 25 LIAZ v počtu dvou členů.

Na začátku oslavy se všechny sbory seřadily do nástupu, kde za účast obdržely pamětní list s odznakem. Prvním bodem programu byla ukázka dětských útoků z Ovčár a následovala ukázka veteránů hasičů s koňskou stříkačkou. Dále za pomocí techniky HZS Ovčáry si býchorští hasiči zkusili uhasit požár motorového prostoru automobilu s následným vyproštěním osoby z automobilu, a to vše pod dohledem HZS Ovčáry. Velkým lákadlem pro všechny přítomné byla přistavena plošina, na které se mohli rozhlédnout ve výšce po okolí Býchor. Pro děti byla největší pěnová atrakce, kterou připravili hasiči z Nové Vsi.  Byla zde též výstava vojenské historické i současné techniky. Den byl zakončený večerní zábavou.

Tato oslava měla krásný průběh i program a nás těší, že jsme byli pozváni za což děkujeme SDH Býchory.

JSDH ŽIŽELICE

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře