Radovesnice II – oslava 120 let hasičů

Dne 16.09.2017 jsme se zúčastnili s naší technikou CAS 25 LIAZ a CAS 25 RTHP další oslavy, tentokráte 120. tého výročí hasičů v Radovesnicích II spojené s položením věnce na hřbitově a vysvěcením nové zvonice. 

Program začal ve 12 hodin odjezdem na místní hřbitov, kde byl položen věnec k památníku a odtud se šlo průvodem k místní hasičské zbrojnici kde byla vysvěcena nová zvonice. Průvod pokračoval na místní hřiště, po následujícím nástupu jsme si rozlosovali pořadí na hasičské útoky. Naše jednotka se také zúčastnila a umístila se na krásném druhém místě.

Svou techniku zde předvedl HZS Ovčáry a za jejich dohledu a instrukcí se radovesničtí hasiči vyzkoušeli vyproštění osoby z vozu. Celý den nás doprovázela živá dechová hudba. Ač nám počasí nepřálo byla to pěkná akce, která pokračovala až do nočních hodin. 

Poděkování patří SDH Radovesnice II za pozvání.

JSDH ŽIŽELICE

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře