SDH Zpráva o činnosti v roce 2012

Dne 19. 1. 2013 proběhla v „hasičárně“ výroční schůze spolku.
Na jejím programu byla mimo jiné i zpráva o činnosti v uplynulém roce. Jednalo se o čerpání vody po dešti okolo domu Na Vinicích, dále přes neustálé výzvy na téma, jak nebezpečné je vypalování trávy, nechyběl požár travního porostu v Žiželicích ve Slečně a likvidace požáru
v Bělušicích, kde od vypalování trávy chytil i starší dům. Další byl výjezd do Václavské ulice zde v Žiželicích, kde hořel osobní automobil. Nejen nás a končické kolegy zaměstnal požár seníku v Končicích. V sousedních Radovesnicích 2 jsme odklízeli popadané stromy z elektrického vedení.

A teď ještě k akcím, v kterých nešlo o život a majetek. V „hasičárně“ proběhlo okrskové školení zdravovědy a okrsková schůze, pořádali jsme  hasičský ples, účastnili jsme
se okrskového cvičení v Radovesnicích 2. Na čarodějnice se již tradičně stavěla máj
a následovalo opékání buřtů pro děti u hasičárny. Vykonali jsme návštěvu u našich kolegů
v Německu. Dále jsme dorazili na námětové cvičení hromadné dopravní nehody na dálničním přivaděči u Jestřábí Lhoty za účasti všech složek IZS (viz minulé číslo ŽN) a na Den záchranářů. Zúčastnili jsme se dálkové předávky vody, kdy 18 zúčastněných sborů táhlo vodu z končického rybníčka až za dálniční nadjezd u hřbitova a cvičení v Lovčicích. Z technických věcí jsme zajistili opravu a úpravu čerpadel. Zaštítili jsme lampionový průvod obcí.

Naše ženské družstvo se loni účastnilo soutěží v Ohařích a Tetově, odkud nám přibyla další trofej za 3.místo. Úspěšně si vedly i děti, které vybojovaly 2. a 3. místo ve hře „Plamen“ v Kolíně a 3. místo si přivezly i ze závodů v Klamoši. Tak si tedy vedl náš spolek v loňském roce. Dávno již neplatí, že hasič pouze hasí požáry. Dnes se bez jejich přítomnosti neobejde havárie jakéhokoliv charakteru, taktéž různé živelné pohromy, nevyjímaje např. práce se zvířaty. Tímto samozřejmě nechci jejich práci nijak vyvyšovat nad ostatní, pravdou však zůstává, že dnes je zkrátka činnost všech hasičů, ať už profesionálních či dobrovolných, velmi všestranná.

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře