Požár pod dálničním mostem

Dne 13.10.2017 ve 14:34 hodin vyjela naše jednotka, na žádost KOPIS Kladno HZSČR, k požáru uskladněné posečené trávy v oplocence pod dálničním mostem.

Na výjezd vyjela vozidla CAS 25 LIAZ v počtu 1+2 a CAS 25 RTHP v počtu 1+1.  Naše jednotka se dostavila k místu požáru jako první.

Po námi zpřístupnění cesty do oplocenky byl natažen jeden C proud a probíhalo hašení plochy cca 5x5m. Dále následovalo rozkopání hromad trávy a dohašování ohnisek. Mezitím dorazila jednotka z HZS Ovčáry, která prováděla dohašování vysokotlakem a dohledání ohnisek pomocí termokamery. V 16 hodin velitel HZS Ovčáry ukončil hasební práce, předal uhašené požářiště majiteli a jednotky se vrátily zpět na základnu. 

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře