DĚTSKÝ KARNEVAL

DĚTSKÝ KARNEVAL

Po vzájemné dohodě s Mirkou Tomekarneval01 šovou, hnacím to motorem většiny žiželských akcí, jsme my, žiželské hasičky, převzaly štafetu v pořádání tradičního karnevalu pro děti. Vzhledem k probíhajícím opravám KD, připadl v úvahu na místo konání pouze sál hostince u Voldánů v Končicích. Tam jsme se v páteční podvečer sešly, vyzbrojeny věcmi na úklid a úpravu sálu a na přípravu tomboly. Po zkušenostech s návštěvností karnevalu v minulých letech nám bylo jasné, že sál končické hospody zřejmě nepojme všechny zúčastněné, přesto jsme jak místní, tak přespolní děti nechtěly ochudit o tuto zábavu. Druhý den se naše mínění potvrdilo, neboť hodinu po začátku merendy hostinec, přísálí i sál doslova praskal ve švech. Program byl pestrý, vystoupily okouzlující malé břišní tanečnice pod vedením Zuzky Jílkové a v další části neméně okouzlující nejmenší olešnické mažoretky Rozmarýnky pod vedením místních děvčat Dáši Tiché a Šárky Dařílkové. Pro děti byly připraveny soutěže, za něž byly odměňovány sladkostmi, nebo různými drobnostmi. A zde jsme ztroskotaly na prostoru, který zkrátka nebyl, a každou chvilku jsme si na toto musely vyslechnout nejednu peprnou poznámku na naši adresu. Doufáme tedy, že příští rok budeme moci všechny účastníky letošního karnevalu, přivítat v nově opravených prostorách kulturního domu v Žiželicích. Vyvrcholením byla volba nejlepších masek, kterých se letos sešlo opravdu nespočet, přičemž organizátorky celé akce šly všem příkladem a pro zpestření celého reje byly
v kostýmech. Samozřejmostí byla bohatá tombola a tímto opravdu děkujeme velmi mnoho všem sponzorům, kteří naše konání zaštítili. Večer se tamtéž konalo posezení s hudbou pro dospělé, které pro letošek nahradilo tradiční hasičský ples. A zatímco odpoledne bylo opravdu hektické, večer se jednalo o pohodovou akci, doprovázenou příjemnou hudbou a tancem, o zábavu se postarali členové i nečlenové spolku, kteří se svými dámskými protějšky nenechali zahanbit a taktéž dorazili v kostýmech. A i zde děkujeme všem sponzorkarneval02ům, kteří nám přispěli do tomboly.                                                                                                                       J.M.

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře