Branná hra Plamen

Dne 4. 6. 2011 se naši mladí hasiči zúčastnili v Kolíně dalšího kola branné hry Plamen. Loni v květnu tato hra proběhla na hřišti v Žiželicích, letos jsme
s dětmi vyrazili do Kolína na útvar profesionálních hasičů. Počasí nám přálo, možná až moc, neboť v odpoledních hodinách se teploměr na slunci vyšplhal
ke čtyřicítce, ale dětem to sílu a elán k soutěžení neubralo! Soutěžily ve štafetách a požárním útoku, a protože je u nás mezi dětmi o hasičský kroužek zájem, tak jsme měli dvě želízka v ohni-mladší a starší děti! Družstvo mladších ve složení Filip Hruška, Iveta Haviárová, Magda Midlochová, Míša Zimová, Vojta Špinka, Pepa Flok, Tomáš Steklý a Tereza Chocholoušová se v konkurenci dalších 8 družstev umístilo na krásném 3. místě, a to byl prosím pro některé jmenované první velký závod tohoto kalibru! Ti starší-Nikola Steklá, Kristýna Štechová, Jan Hruška, Jiří Bíza, Patrik Mrázek, Matěj Kukla, Václav Horyna, Standa Šafařík a Marek Kukla obsadili 3. místo z 6 zúčastněných mužstev v jejich kategorii. Tyto týmy ještě doplnily Veronika Zimová a Michal Midloch coby technická četa, a Kateřina Štastná a Josef Pohořský, coby jedni z rozhodčích. A samozřejmě nesmím zapomenout na Ty, bez nichž by se naše děti ze svých vítězství neradovaly – Miloš Pohořský mladší a Jiří Flok. Vím, že jejich jména cituji pokaždé, když píši o aktivitách hasičského kroužku, ale hlavně díky nim se naše děti pravidelně umísťují na čelních místech tak prestižní soutěže, jakou Plamen bezesporu je. A co víc, děti je mají rády a nedají na ně, jako na své vůdce, dopustit. A získat
si respekt v takovém věkovém spektru – od dětí sedmiletých až po huberťáky, a něco s nimi dokázat a něco je naučit, a když Ti, které to naučí, odrostou, začít znovu od píky s novými dětmi, a když jsou za jejich prací vidět úspěchy jako za prací výše jmenovaných, to už samo o sobě hovoří o jejich kvalitách. A tak se členové kroužku mladých hasičů tak často vracejí ze soutěží s medailemi na prsou, protože Miloš a Flůča
to s nimi zkrátka umějí a na úkor svého volného času mají snahu předat jim něco ze svých schopností
a zkušeností a děti to zkrátka baví. V souvislosti s červnovým Plamenem děkuji jménem hasičského sboru panu Špinkovi, který poskytl svůj vůz na dopravu dětí do Kolína a firmě Crocodille, která našim malým závodníkům dodala občerstvení.                    J.M.plamen_hra

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře