Zápis z Výroční schůze SDH Žiželice

24.1.2015 se v hasičárně konala Valná hromada SDH Žíželice.

Po oficiálním zahájení ,přivítání hostů(za rybáře p.Březina,p.Vána,za chovatele p.Šubr, za končické hasiče p.Schovánek) a po uctění památky p viagra en 4 pilules.Koldinského,byla přednesena jednatelem spolku p.Kuklou zpráva o činnosti spolku za rok 2014.

Naše jednotka vyjížděla na nahlášený požár v Chotovicích, jednalo se však o planý poplach. Dále jsme se zapojili do hledání pohřešované osoby v Týnci nad Labem, která byla posléze nalezena v Kolíně. Po bouři jsme byli povoláni na odklízení padlého stromu u Dománovic, následně byl likvidován požár zahradního domku na Borku u Hradištka2.

Dále jsme se zúčastnili školení velitelů a strojníků v Týnci nad Labem a námětového cvičení v areálu TPCA. V Žíželicích jsme asistovali při pořádání lampionového průvodu. Mimo to probíhá pravidelná údržba techniky a schůze k činnosti spolku. Dalšími akcemi bylo pořádání valné hromady, hasičského plesu, sběr železného šrotu,účast na okrskové výročce u hasičů v Končicích, stavění máje a opékání buřtů u hasičárny pro děti na čarodějnice a návštěva kolegů v Německu. Naše ženy pořádaly dětský karneval, při stavění máje zajistily program pro děti, koncem prázdnin organizovaly tradiční spaní v hasičárně, kterou taktéž průběžně uklízejí.Jirkovi F.,Milošovi P., a Katce Š.pomáhají s odvozem dětí na soutěže.Naše děti se letos zúčastnily jarního kola hry Plamen v Kolíně na Borkách,byly pozvány na soutěže do Drahobudic a Břehů,a na podzim si odběhly Plamen ve Starém Kolíně.

V souvislosti s dětmi bych chtěla poděkovat našemu Obecnímu úřadu,který jim letos pořídil pomůcky nezbytné pro požární sport,neboť ty stávající byly ve špatném stavu.Vzhledem k široké členské základně a oblibě tohoto kroužku nebudou pořízené věci zahálet.
Na valné hromadě byl přijat plán práce na rok 2015,který ukládá zabezpečit pravidelnou činnost hasičského sboru tak,aby byla zajištěna plynulost plnění úkolů v roce 2015 a všem členům aktivně se podílet dle svých možností na plnění všech přijatých úkolů.

J.M

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře