Memoriál Jaroslava Svobody

Dne 21.8. 2010 proběhl na fotbalovém hřišti Memoriál J. Svobody. Pan Svoboda byl dlouholetým činovníkem místního SDH. Hasičský sbor v naší obci má dlouholetou tradici nejen díky podpoře OÚ,
ale také díky nadšeným a pro věc zapáleným členům.

Soutěžilo se ve štafetě a požárním útoku, v kategoriích muži a ženy. Mužských družstev bylo 6 a kromě našich místních, přijeli ještě hasiči z Radovesnic II, Lipce, Tetova, Dománovic a samozřejmě končičtí kolegové. Ženská družstva se dostavila z Radovesnic II, Dománovic a Tetova. Žiželské barvy hájily dva týmy-„A“-dorostenky, „B“-ženy. Od 12 hod. probíhala prezentace, v 13 hod. p. M. Pohořský st. všechny zúčastněné přivítal a zahájil soutěže. Začínalo se štafetou. Naši muži soutěžili
ve složení: Stanislav Šafařík st., Miloš Pohořský ml., Josef Pohořský, Michal Midloch ml., Jiří Šantrůček, Jiří Kukla, Kamil Brynda a hravě prošli štafetou. Zde bych zmínila výkon Miloše Pohořského, který dokázal svinout požární hadici ve vskutku rekordním čase. Ve velmi dobrých časech provedli i oba požární útoky a zvítězili na celé čáře!!!! Za ženy závodily Lenka Špinková, Dráža Hašková, Jana Midlochová, Jitka Brožová, Pavlína Hrušková, k rozdělovači jsme si půjčili Josefa Pohořského
a naším strojníkem se nově stala Petra Dařílková. Ženský oddíl už tolik štěstí neměl a i díky „horlivosti“ jednoho hasičského kolegy skončil na 4. místě. Díky dobré organizaci měly útoky dvě kola, takže bylo
na co se dívat.memorial

K dobré náladě přispělo i dobré občerstvení a hlavně se na celou akci smálo sluníčko, což jsme uvítali po předešlých propršených hasičských parádách. Vyhlášení vítězů se neslo ve slavnostní náladě, neboť, jak jsem se už zmínila, naši muži vyhráli, žiželské dorostenky (Veronika Zimová, Lucie Hradecká, Žaneta Svobodová, Adéla Hladíková, Lucie Pokorná, Katka Šťastná, Pavla Tomková) byly 3., a zkrátka jednalo se o povedenou akci. Vítězství v ženské kategorii si odvezly Dománovice. Poděkování patří SK Žiželice, který nám opět propůjčil areál a všem místním i přespolním divákům, kteří svou návštěvou tuto akci podpořili.                                                                                                      Jana Midlochová

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře