Čarodějnice a stavění májky

Dne 30.4 2016 se konali čarodějnice za pomocí žen a mužů z řad dobrovolných hasičů. Ženy ozdobily májku a pro děti přichystaly dětský program se soutěžemi. Počasí nám přálo, a tak celá akce byla příjemná pro děti i rodiče. Konec programu jsme uzavřeli upálením čarodějnice a na následném ohni si děti opekly buřty. Nesmíme opomenout pochválit také muže, a to nejen ze SDH, ale i ostatní, kteří vypomohli se stavění májky. Tato akce se vydařila, všichni se příjemně bavili a již teď se těšíme na další akce pod záštitou žen i mužů z JSDH Žiželice.

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře