2007 Slavnostní otevření hasičárny

Dne 25. 9. 2007 se uskutečnilo v naší obci slavnostní otevření Hasičské zbrojnice. Celou akci pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů s podporou našich občanů, sponzorů a členů kroužku mladých hasičů. Zahajovací ceremoniál započaly famfáry , příjezd koňského spřežení
a následný proslov starosty hasičů pana Miloše Pohořského. Na začátku všechny přítomné vyzval k uctění památky minutou ticha za členy, kteří se nedožili dostavby budovy. Poté přečetl jmenovitý seznam pozvaných hostů, mezi kterými byla delegace hasičského záchranného sboru z Kolína pod vedením majora Šálka a zástupce okresního Sdružení hasičů pan Bydžovský. Slavnosti
se zúčastnil i místostarosta obce Žiželice p.Antonín Kubů a členové zastupitelstva a ostatní hosté.

Svou návštěvou nás také poctili členové Hasičského sboru z Německa, kteří již v minulosti přispěli nemalou částkou na dostavbu budovy.

Po zahajovacím projevu, kde byl shrnut celý průběh rekonstrukce , dostal slovo místostarosta Antonín Kubů a major Šálek. Po veškerých oficiálních projevech nastal čas
na slavnostní přestřihnutí stuhy, vysvěcení nové hasičárny panem farářem Solčánym,
který se tohoto obřadu velice rád ujal, a byly vyzváni všichni přítomní občané na prohlídku nově zrekonstruované budovy. Zpřístupněny byly všechny prostory nové hasičárny. Hned při vstupu
si mohli návštěvníci prohlédnout na stěnách fotografie starších ročníků. V další části schodiště byly k vidění diplomy a ocenění z účastí na různých soutěží kroužku Mladých hasičů. V prvním patře budovy již byly k vidění fotografie týkající se rekonstrukce hasičárny od prvopočátku
až po dnešek.V místnosti také byly členky hasičského kroužku, které ochotně zodpověděly případné dotazy týkající se tématu. Dále bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění , které velice chutně připravil pan Martin Sedláček .K dobrému jídlu a pití hrála živá hudba. A po celou dobu odpoledního programu probíhala na náměstí ukázka hasičské techniky z Kolína.

Celou akci dokumentoval na videokameru pan Komberec a fotografování se ujal Pavel Horák.

Počásí přálo, lidé se bavili až do pozdních nočních hodin. Všem , kteří se přišli podívat, pobavit
a podpořit naše hasiče, všem vřelé díky.

A v neposlední řadě bychom velice rádi poděkovali sponzorům , kteří přispěli
na uskutečnění této akce. Jmenovitě
je to fa.CROCODILLE, fa Mikšovský, Bar u Kubrta, fa.NAD Končice, Montex Radovesnice a Lesy Kinský.

Děkujeme mnohokrát za finanční či hmotný příspěvek.!!!!

 

adsdfsadf asdfasdfasdfasdfasdf asdfasdfasfdasfd

sepsala Kristýna Kuklová

foto Pavel Tuček

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře